Aktuell Debatt

1. feb, 2017

 

Finns det olika grader av alkoholproblem? 

Ja. Problemen kan vara allt från lindriga till mycket svåra. En tidig varningssignal är att man dricker allt större mängder alkohol. Personen har vad man kallar en riskkonsumtion. 

Riskdrickandet kan i sin tur leda till en hel del sjukdomsbesvär, bland annat högt blodtryck, magbesvär, dålig sömn, ångest och depression. Personer som under en längre tid dricker för mycket alkohol riskerar att utveckla ett allvarligare alkoholproblem. 

Inom vården och forskningen skiljer man ofta mellan missbruk och beroende. Begreppen missbruk och beroende handlar inte i första hand om mängder, utan om de konsekvenser som alkoholbruket leder till för individen och omgivningen. 

När man talar om missbruk handlar det ofta om konsekvenser i förhållande till samhället och andra människor. Samvaron med familj och vänner störs, man missköter jobbet och kan hamna i farliga situationer, till exempel slagsmål eller rattfylla, eller bli sexuellt utnyttjad. 

Beroende är mer kopplat till fysiska och psykiska konsekvenser för en själv. Man mister kontrollen över mängden man dricker, dricker vid tidpunkter när det är olämpligt, känner ett allt starkare sug, tål/eller behöver mer och mer. Hjärnan och kroppen vänjer sig psykiskt och fysiskt vid alkoholen. Man får svårt att klara sig utan. 

Både när det gäller missbruk och beroende är ett av de viktigaste kännetecknen att man fortsätter att dricka trots de negativa följderna. Vid missbruk kan det betyda att trots att man gång på gång hamnar i “ omöjliga “ situationer när man dricker så gör man på samma sätt nästa gång. När det gäller beroende kan det innebära att man sätter upp regler för sitt drickande som man sedan inte kan följa, att man fortsätter att dricka trots att det tar allt mer tid och kraft, och att man mår mycket dåligt efter en period av ett intensivt drickande. 

Allt eftersom problemen växer, vänjer sig den som dricker och även omgivningen vid de ändrade vanorna. Tyvärr minskar ofta möjligheten att själv bli varse problemet ju längre tiden går! Liksom för många andra sjukdomar gäller att ju tidigare varningssignalerna uppmärksammas, och ju tidigare man får hjälp, desto större är chansen att man kommer till rätta med problemet. 

Durfeldt

1. feb, 2017

Dizza Alcohol

För inte så länge sen blev jag av en kvinna kritiserad för att Länkrörelsen bara pratar om hur man skall komma ifrån sin alkoholism men ingen talar om hur man skall förebygga den.

Man kan tappa dragen för mindre vill jag lova, att det var så enkelt som att aldrig ta den första supen ville hon inte gå med på. Man ska väl kunna ta ett glas vin eller en öl eller till och med en grogg utan att för den skull bli alkoholist var hennes sarkastiska svar. Ja, det är väl frågan det…

Vad jag vet så har alla alkoholister börjat på samma sätt, ingen har väl tippat i sig en hel flaska första gången de smakade sprit och därmed blivit alkoholist på kuppen.

Nej, vem har talat om en hel flaska menade hon, ett glas då och då måste väl duga. Det där att det började med lite och slutade med mycket fick jag inte henne att förstå. Hon vill så att säga ha groggen kvar med ändå dricka upp den. Det enda man kan säga i förebyggande syfte är, att den som aldrig dricker något blir heller ingen alkoholist, hur mycket eller hur lite man kan dricka innan man är i farozonen är individuellt och inget som kan ges ett exakt besked om.

Om allt hade varit så enkelt hade nog inte problemen sett sådana ut som de gör, men att sätta gränser i absoluta mängder är helt ogörligt. Det finns personer som kan dricka hela livet stora mängder alkohol och ändå ha en bra kontroll hur de har det med begäret, de kan styra det som det passar dom. Andra återigen behöver inte alls dricka mycket förrän det är begäret som styr dom. Om det finns medicinska termer att utveckla den problematiken på, så är det i varje fall inte möjligt att närmare bena upp det här men det troliga är väl att det inte finns någon exakt vetskap på det området.

Det enda vi vet är att det finns människor som inte alls tål sprit, det är eskimåer, indianer och en del människor på östra sidan av vårt klot. Detta lär bero på att den nordiska rasen inte har de kemiska substanser som de övriga har, det lär vara samma kemiska ämnen som finns i antabus, nämligen Tetra-ae-tyl tiuradisulfid. Eskimåerna och andra är alltså födda med denna motverkande substans i kroppen. Detta är naturligtvis praktiskt och bra men jag är inte säker på att min sageskvinna skulle uppskatta det.

Vad finns det för något annat man kan säga om förebyggande åtgärder. Ja, ett är givetvis det sällskap man föredrar att vistas eller kampera ihop med. Umgänget har en enorm betydelse i alla sammanhang. När det gäller umgänget så kommer också jobbet in i bilden, vissa yrken är mer utsatta än andra. Vi vet ju alla att affärsmän, journalister bl.a., har ett svårt jobb med balansgången att klara spritförtäringen och ändå vara helt klar över att det finns gränser för vad som kan vara tillåtet. Det verkar som om den som har ett självständigt arbete under stort ansvar kan utveckla en utlösande faktor för att stärka sig med alkohol och på det sättet förstärka sitt självförtroende inför svåra uppgifter. Andra kan följa med i ruljansen av ren slapphet utan att tänka på följderna, eller andra återigen måste ge vika för ett visst kamrattryck. På äldre dar är det väl mest ensamhet och tristess som kan vara avgörande. Oföretagsamhet att engagera sig i någon hobby eller annan aktivitet är en vanlig orsak till konsumtion av brända och destillerade drycker. Varianterna av orsakerna till ett missbruk är väl nästan lika många som missbrukarna, men för att förebygga det på det sättet som min frågande kvinna ville genomdriva är bara drömmar.

Red.

1. feb, 2017

Det var bättre förr…

…även om det var sämre, men man ska ju inte titta bakåt sägs det, men vilket ibland är oundvikligt även när det gäller KF Länken.

Tidigare gjordes stora insatser för att hjälpa och stödja den medmänniska som hamnat i klorna på spritdjävulen. Då hade vi avgiftning

g, en bra fungerande sjukklinik, medlemmar som i stor utsträckning ställde upp för varandra, ett bra fungerande sjuk – och konvalescenthem i form av Hällungen, ja det var bättre förr. Nu får jag den uppfattning att vi av olika anledningar mer ler mindre resignerat, att ålder tar ut sin rätt och att de möjligheter som förr fanns att ställa upp för en medmänniska när det krisade, inte är alls som tidigare.

Då åkte man hem till en medlem eller icke medlem som fått ett återfall, försökte tala honom eller henne till rätta, åkte till LS eller Nordhemskliniken för en remiss och sedan i bästa fall kördes personen i fråga till Hällungen.

Sedan köpa/sälj – systemet, med alla restriktioner, trädde i kraft för ett drygt tiotal år sedan ( det var kommunen som ville ha det så ), har det bara gått utför, och då menar jag möjligheterna att snabbt få in en hjälpsökande person för avgiftning och vidare vård för att efter 1 – 2 veckor åter vara i arbete.

Jag önskar en nytändning i alkoholdebatten, för det senaste årtiondets dramatiska ökning av alkoholkonsumtionen är ingen ödesbestämd utveckling, utan ett resultat av politiska beslut och aggressiva lobby – och reklamkampanjer från alkoholindustrin.

Men det är också dags att politiker och tjänstemän i kommunen inser sin viktiga roll. För runt om i landet och inte minst i Göteborg har våldsmentalitet ( ofta alkoholrelaterad ) blivit alltmer påtaglig. Det har gått så långt att äldre människor inte vågar gå ut, och speciellt inte kvällstid, då de är rädda för överfall. Myndigheterna och lagstiftning kan aldrig ensamma vinna kampen mot droger.

Det behövs en mobilisering från det civila samhället för att få en förändring till stånd, och regeringens ambition borde vara att stärka villkoren för den ideella föreningsverksamheten i vårt avlånga land. Länken har en framtid om också vi höjer ambitionen.

Slutligen är vår önskan att ingen nu eller framledes skall falla offer för missbruket,… med som det ser ut nu blir det tyvärr inte så.

Red.

1. feb, 2017

 

Jag är alkoholist, jag behöver hjälp! 

Tillåt inte att jag ljuger för er. Om ni ger sken av att tro på mina lögner, så uppmuntrar ni mig till att fortsätta ljuga. Om sanningen är smärtsam, så ber jag er att se den i ögonen. Låt mig inte tro, på något vis, att jag är smartare än ni, för det ger mig en falsk självtillit och hindrar mig därför att ta ansvar. Och det kommer att medföra att jag mister respekten för er. 

Tro inte på mina löften – för det ingår i min sjukdom, att jag inte kan hålla det jag lovar – även om jag just i det ögonblicket absolut menar det. Jag tvingas till att bryta mina löften, för att lindra mina kval. Skulle jag be om att ändra en överenskommelse, som vi bägge gjort med någon annan, så skulle Du hålla fast vid den överenskommelsen. Tillåt inte att jag på något sätt utnyttjar er. Tillåter ni det, så är ni medskyldiga till när jag drar mig från mitt ansvar. 

Tillrättavisa mig inte. Håll inga moralpredikningar. Gräla inte. Kritisera inte. Beröm inte – om jag är nykter eller full. Ta inte bort mina flaskor, ni kanske tror att det skulle vara bra för mig, men ni bara förvärrar min situation. Tappa inte humöret på grund av mig. Det bara förvärrar för er och därmed också varje möjlighet att hjälpa mig. Låt inte ängslan tvingar er att göra – saker för mig – som endast jag skall göra. 

Skyl inte över, för att spara mig för konsekvenserna. Att göra så, kan kanske minska min kris, men å andra sidan, gör det min sjukdom värre, för jag behöver se konsekvenserna av mitt drickande. 

För all del, blunda inte för verkligheten, så som sjukdomen tvingar mig att blunda. Min sjukdom, alkoholism, blir värre och värre allteftersom jag dricker. Börja därför att lära hur vi kan ordna upp vårt liv.  

Jag behöver läkare, rådgivning, behandling eller stödet från en nykter alkoholist. För jag kan inte hjälpa mig själv 

Jag hatar mig – men kom ihåg, jag tycker om er. 

Er alkoholist 

1. feb, 2017

Länken är en sammanslutning av såvälkvinnor som män, med gemensamma erfarenheter av  alkoholmissbrukets följder.  

Medlemmarna hyser en ärlig och uppriktig önskan att börja en ny tillvaro med total avhållsamhet från alkohol                   

Länkverksamheten består bland annat av rådgivning, Genom regelbundna veckomöten och olika fritidsaktiviteter, Boule, Fiske, Kortspel, Biljard,och andra samkväm, stärks gemenskapen ochsammanhållningen inom föreningen.    

En länkförening är en sammanslutning av Alkoholister, som genom läkarvård, medicin, kamraters hjälp och den egna viljan bli nyktra. Har Du problem? sök kontakt med oss, eller gör ett besök på vår länklokal på Taubegatan 7. Vi vill och vi tror att vi kan hjälpa Dig.  

Telefon till länklokalen är 031- 242857.Jourtelefon