ÅRSMÖTE!2018-03-18.

26. Feb, 2018

Angående kommande årsmöte!

Hej alla medlemmar,vi i styrelsen ser fram emot alla slags förslag och frågor till årsmötet.Se bara till att det kommer oss tillhanda(påskrivet och daterat)14 dagar före mötet.Finnes förslagslåda utanför expeditionen.M.v.h.Styrelsen!

26. Feb, 2018